Gold Rate Decreased Today Morning (20.04.2024)   |   Sensational!! Senior citizens surprise many by turning up to vote despite extreme heat and their issues!!

Gulf Gold Rate in Manama
Gulf Gold Rate in Manama

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
18-04-2024 BHD 27.70 BHD 29.40 BHD 26.44 BHD 22.66
17-04-2024 BHD 27.60 BHD 29.40 BHD 26.35 BHD 22.58
16-04-2024 BHD 27.80 BHD 29.50 BHD 26.54 BHD 22.75
15-04-2024 BHD 27.50 BHD 29.20 BHD 26.25 BHD 22.50
14-04-2024 BHD 27.30 BHD 29.00 BHD 26.06 BHD 22.34
13-04-2024 BHD 27.30 BHD 29.00 BHD 26.06 BHD 22.34
12-04-2024 BHD 27.90 BHD 29.60 BHD 26.63 BHD 22.83
11-04-2024 BHD 27.20 BHD 28.90 BHD 25.96 BHD 22.25
10-04-2024 BHD 27.50 BHD 29.20 BHD 26.25 BHD 22.50
09-04-2024 BHD 27.40 BHD 29.20 BHD 26.15 BHD 22.42
Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain YanbuThis portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.