What's New


Gulf Gold Rate in UAE
Gulf Gold Rate in UAE

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
01-09-2022 AED 196.25 AED 209.00 AED 187.25 AED 160.50
31-08-2022 AED 196.25 AED 209.00 AED 187.25 AED 160.50
30-08-2022 AED 197.50 AED 210.25 AED 188.50 AED 161.50
29-08-2022 AED 196.00 AED 208.75 AED 187.00 AED 160.25
28-08-2022 AED 198.00 AED 210.75 AED 188.75 AED 161.75
27-08-2022 AED 198.00 AED 210.75 AED 188.75 AED 161.75
26-08-2022 AED 199.75 AED 212.75 AED 190.75 AED 163.50
25-08-2022 AED 200.00 AED 213.00 AED 190.75 AED 163.50
24-08-2022 AED 198.75 AED 211.50 AED 189.75 AED 162.50
23-08-2022 AED 197.50 AED 210.25 AED 188.50 AED 161.50
22-08-2022 AED 198.50 AED 211.25 AED 189.25 AED 162.25
21-08-2022 AED 199.00 AED 211.75 AED 189.75 AED 162.75
Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain YanbuThis portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005. - 9840279047