What's New


Gulf Gold Rate in UAE
Gulf Gold Rate in UAE

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
16-12-2021 AED 203.00 AED 216.00 AED 193.50 AED 166.00
15-12-2021 AED 201.75 AED 214.75 AED 192.50 AED 165.00
14-12-2021 AED 203.25 AED 216.25 AED 194.00 AED 166.25
13-12-2021 AED 203.25 AED 216.50 AED 194.00 AED 166.25
12-12-2021 AED 203.00 AED 216.00 AED 193.50 AED 166.00
11-12-2021 AED 203.00 AED 216.00 AED 193.50 AED 166.00
10-12-2021 AED 202.50 AED 215.50 AED 193.25 AED 165.50
09-12-2021 AED 203.25 AED 216.25 AED 194.00 AED 166.25
08-12-2021 AED 203.50 AED 216.75 AED 194.25 AED 166.50
07-12-2021 AED 202.25 AED 215.25 AED 193.00 AED 165.25
Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu

 


This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005. - 9840279047