What's New


Gulf Gold Rate in Fujairah
Gulf Gold Rate in Fujairah

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
28-05-2022 AED 211.50 AED 225.25 AED 201.75 AED 173.00
27-05-2022 AED 211.50 AED 225.25 AED 201.75 AED 173.00
26-05-2022 AED 209.75 AED 223.25 AED 200.25 AED 171.50
25-05-2022 AED 211.75 AED 225.50 AED 202.25 AED 173.25
24-05-2022 AED 211.50 AED 225.25 AED 201.75 AED 173.00
23-05-2022 AED 211.75 AED 225.50 AED 202.25 AED 173.25
22-05-2022 AED 210.25 AED 223.75 AED 200.50 AED 172.00
21-05-2022 AED 210.25 AED 223.75 AED 200.50 AED 172.00
20-05-2022 AED 209.50 AED 223.00 AED 200.00 AED 171.50
19-05-2022 AED 206.50 AED 219.75 AED 197.00 AED 169.00
Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu

 


This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005. - 9840279047