Chennai Info Kelambakkam Hospitals
Kelambakkam Hotels
Kelambakkam Medical
Kelambakkam Restaurant
Kelambakkam Schools
Kelambakkam Hostels
Kelambakkam Map
Around Chennai
Mtc Bus Route
Entertainments
Classfieds
Contest
Calender 2015
Chennai Constitencies
More Areas

Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kelabakkam Hotel

Gem Inn Resort
No 1 A 1 B, Near Ags, Rajiv Gandhi Salai Old Mahalbalipuram Road, Navalur, Chennai - 603103
Phone: +(91)-44-66421872

<< Back