Chennai Info Kelambakkam Hospitals
Kelambakkam Hotels
Kelambakkam Medical
Kelambakkam Restaurant
Kelambakkam Schools
Kelambakkam Hostels
Kelambakkam Map
Around Chennai
Mtc Bus Route
Entertainments
Classfieds
Contest
Calender 2015
Chennai Constitencies
More Areas

Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kelabakkam Hospitals

Praveena Hospitals
Near Chetinad Hospital, Vandaloor Road, Kelambakkam, Tiruvallur - 603103
Phone: +(91)-44-27475600

Sri Vinayaga Medicals
1/186 Balaji Complex, Kovalam Road, Kelambakkam, Chennai - 603103
Phone: +(91)-44-27475282

Shri Isari Velan Mission Hospital
Off Omr Navalur Thalambur, Rajiv Gandhi Salai, Sirucheri, Chennai - 603103
Phone: +(91)-44-27435060

Kelabakkam Dental Hospital

Sri Venkateswara Hospital
Thalambur Navalur, Omr Road, Sirucheri, Chennai - 603103
Phone: +(91)-44-27435060

<< Back