Want to sell Gold ? Check with us !   |   Strategic Business Planning for 2024

Shivaratri Dates - 2018


>>Shivaratri Dates - 2019


Date Day Start Timing End Timing Shivaratri
15 Jan-2018 Monday 12:03 AM 12:57 AM Masik Shivaratri
13 Feb-2018 Tuesday 12:09 AM 01:01 AM Masik Shivaratri
15 Mar-2018 Thursday 12:05 AM 12:53 AM Masik Shivaratri
14 Apr-2018 Saturday 11:58 PM 12:43 AM Masik Shivaratri
13 May-2018 Sunday 11:56 PM 12:38 AM Masik Shivaratri
12 Jun-2018 Tuesday 12:00 AM 12:41 AM Masik Shivaratri
11 Jul-2018 Wednesday 12:06 AM 12:47 AM Masik Shivaratri
09 Aug-2018 Thursday 12:05 AM 12:48 AM Masik Shivaratri
08 Sep-2018 Saturday 11:55 PM 12:42 AM Masik Shivaratri
07 Oct-2018 Sunday 11:44 PM 12:33 AM Masik Shivaratri
05 Nov-2018 Monday 11:46 PM 12:31 AM Masik Shivaratri
05 Dec-2018 Wednesday 11:44 PM 12:39 AM Masik Shivaratri


 Suba Muhurtham Dates 2018   Amavasya 2018   Pournami 2018
 Karthigai 2018  Shashti 2018  Shivaratri 2018
 Ekadasi 2018  Sankatahara Chadurthi 2018  Pradosham 2018
 Chandra Dharshan 2018  Graha Pravesham dates 2018  Chandrashtama Days 2018
 Solar Eclipse 2018  Lunar Eclipse 2018  Tamil Calendar 2018
 Girivalam Calendar 2018  Manaiyadi Shastram 2018  Festival 2018
 Ashtami & Navami Dates 2018  Property Purchase Dates 2018  Vehicle Purchase Dates 2018
 Sundays Muhurtham  Valarpirai Muhurtham  Sani Peyarchi 2018 


This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.