What's New

Work From Home - Genuine
 Breaking News
Buy Nattu Sakkarai, Chekku Oil (Free Door Delivery)

Shivaratri Dates - 2019


Date Day Start Timing End Timing Shivaratri
04 Jan-2019 Friday 11:59 PM 12:50 AM Masik Shivaratri
02 Feb-2019 Saturday 12:08 AM 12:58 AM Masik Shivaratri
04 Mar-2019 Monday 12:06 AM 12:55 AM Masik Shivaratri
03 Apr-2019 Wednesday 11:59 PM 12:46 AM Masik Shivaratri
03 May-2019 Friday 11:53 PM 12:39 AM Masik Shivaratri
01 Jun-2019 Saturday 11:54 PM 12:40 AM Masik Shivaratri
01 Jul-2019 Monday 12:01 AM 12:46 AM Masik Shivaratri
30 Jul-2019 Tuesday 12:03 AM 12:48 AM Masik Shivaratri
28 Aug-2019 Wednesday 11:57 PM 12:44 AM Masik Shivaratri
27 Sep-2019 Friday 11:46 PM 12:34 AM Masik Shivaratri
26 Oct-2019 Saturday 11:38 PM 12:28 AM Masik Shivaratri
25 Nov-2019 Monday 11:41 PM 12:32 AM Masik Shivaratri
24 Dec-2019 Tuesday 11:53 PM 12:44 AM Masik Shivaratri


 Suba Muhurtham Dates 2019   Amavasya 2019   Pournami 2019
 Karthigai 2019  Shashti 2019  Shivaratri 2019
 Ekadasi 2019  Sankatahara Chadurthi 2019  Pradosham 2019
 Chandra Dharshan 2019  Graha Pravesham dates 2019  Chandrashtama Days 2019
 Solar Eclipse 2019  Lunar Eclipse 2019  Tamil Calendar 2019
 Girivalam Calendar 2019  Manaiyadi Shastram 2019  Festival 2019
 Ashtami & Navami Dates 2019  Property Purchase Dates 2019  Vehicle Purchase Dates 2019
 Sundays Muhurtham  Valarpirai Muhurtham  Sani Peyarchi 2019