Want to sell Gold ? Check with us !   |   Strategic Business Planning for 2024

Shivaratri Dates - 2016


Shivaratri 2017

Date Day Start Timing End Timing Shivaratri
08 Jan-2016 Friday 12.00 AM 12.55 AM Masik Shivaratri
06 Feb-2016 Saturday 12.08 AM 01.01 AM Masik Shivaratri
07 Mar-2016 Monday 12.06 AM 12.56 AM Masik Shivaratri
05 Apr-2016 Tuesday 12.04 AM 12.46 AM Masik Shivaratri
05 May-2016 Thursday 11.56 PM 12.39 AM Masik Shivaratri
03 Jun-2016 Friday 11.58 PM 12.39 AM Masik Shivaratri
02 Jul-2016 Saturday 12.04 AM 12.45 AM Masik Shivaratri
01 Aug-2016 Monday 12.06 AM 12.48 AM Masik Shivaratri
30 Aug-2016 Tuesday 11.58 PM 12.44 AM Masik Shivaratri
29 Sep-2016 Thursday 11.46 PM 12.35 AM Masik Shivaratri
28 Oct-2016 Friday 11.38 PM 12.30 AM Masik Shivaratri
27 Nov-2016 Sunday 11.41 PM 12.36 AM Masik Shivaratri
27 Dec-2016 Tuesday 11.58 PM 12.50 AM Masik Shivaratri

Shivaratri 2017How 2016 Will Be
Guru Peyarchi 2016
 Suba Muhurtham Dates 2016   Amavasya 2016   Pournami 2016
 Karthigai 2016  Shashti 2016  Shivaratri 2016
 Ekadasi 2016  Sankatahara Chadurthi 2016  Pradosham 2016
 Chandra Dharshan 2016  graha pravesham dates 2016  Chandrashtama Days 2016
 Solar Eclipse 2016  Lunar Eclipse 2016  Tamil Calendar 2016
 Rahukaalam  Yemagandam  Kuligai
 Girivalam Calendar 2016  Manaiyadi Shastram 2016  Festival 2016
 Ashtami & Navami Dates 2016  Property Purchase Dates 2016  Vehicle Purchase Dates 2016
 Aadi Festival 2016 


This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.