Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

SWEET SHOPS IN TAMBARAM

Jaikrishna Sweets

Shop No. 5, GST Road , Tambaram, Chennai - 600003

Tel : 9444086869

Sree Gupta Bhavan

No. 2, Shanmugam Road, Venkatesh Chowdary Street, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22262531

Sree Gupta Bhavan Sweets & Snacks

No. 2, Venkatesa Choudary Street, Tambaram, Chennai - 600046

Tel : 9884088193, 9962513917

Sri Sandhiniee Sweets & Snacks

#9, Shanmugam Road, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22263363, 044 - 22263071