Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEDICAL SHOPS IN TAMBARAM

Ashwini Medicals

2c, Mudichur Road, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22266279

M.V. Medical Centre

14C, Karpaga Vinayagar Street, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 9884196076

Moogambigai Medicals

90, Mudichur Road, Tambaram, Chennai - 600045

Tel :044 - 22265314

Naga Medicals

11, Madambakkam Road, Rajakilpakkam, Tambaram, Chennai - 600045

Tel :044 - 22280829

Sri Iyappan Pharmacy

#24, Kaisyappar Street, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 65171485

Sri Raj Medicals

#47/88, Vellalar Street, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22265701

Srinivasa Medicals

#36 D, Muthuranga Street, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22366082, 044 - 22260163

Tamilnadu Medicals

#10C, Shanmugam Road, Tambaram, Chennai - 600045

Tel : 044 - 22262669, 044 - 42034659