Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teynampet Ladeis Hostels

Gemini Homes
No. 9, 1st Street,
Teynampet, Chennai - 600006
Phone: 044 - 42137870, 9176688786,
9176627171

Om Sakthi Saranalayam Working Womens Hostel
No. 24, Yahya Ali 3rd Street,
Teynampet, Chennai - 600018
Phone: 044 - 43546747, 044 - 43546757,
9840958239, 9840015412

Pearl Accommodation
Plot No. 8, No. 24, Chokkalingam Nagar,
Teynampet, Chennai - 600086
Land Mark:Near ICICI Bank
Phone: 044 - 24322969, 8754476722

Snega Women's Hostel
No. 18, 2nd Street, Austin Nagar,
Teynampet, Chennai - 600018
Land Mark: Park Sheraton Hotel
Phone: 044 - 24613696, 044 - 24326981,
9840413696

<< Back