Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puzhal Medical Shops

Dhanwanthri Herbal Distributors
#63, Neelakandan Nagar - Part 2,
Kavankarai, Puzhal, Chennai - 600066
Land Mark:Near Puzhal Jail
Phone: 9962035323

L.K. Medicals
61B, G.N.T. Road,
Puzhal, Chennai - 600066
Phone: 044 - 26590315

Tharun Medicals
#32, Pillayar Kovil Street, Kavankarai,
Puzhal, Chennai - 600066
Land Mark:Near Kavankarai Bus Stand
Phone: 9283151734

<< Back