Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sweet Stalls in Ponneri

Sri Venkateshwara Sweets & Bakery
No. 16/1 & 16/2, RS Road, Ponneri, Chennai - 601204
Land Mark: Near Jeyam Hospital
Phone: 9941852673

Yoga Nandini Sweets & Bakery
No 2 , Hariharan Bazar Street, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9994291526, 9952008333

Sri Balaji Sweets
No:394, Thayuman Chetty Street,
Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9994905530

Rajakumari Sweets & Bakery
T. H. Road, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9444377848

Sri Hanuman Sweets & Snacks
No: 155, Hariharan Bazaar St,
Ponneri, Chennai - 601204
Phone: +(91)-44-27974928

Kumaran Sweets
Hariharan Bazar Street,
Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9566059731

SRI Ganga Sweets, Snacks & Cooldrinks
No: 66, T. H. Road, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: 9500665793


<< Back