Chennai Info

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schools in Ponneri

Velammal International School
Velammal Gardens, Panchetti,
Ponneri, Chennai - 601204
Land Mark: Opposite Velammal Residency
Phone: 044 - 27972580, 044 - 32939326, 044 - 32939334

G T Vidhya Mandir School
No 1/1, GNT Road, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: +(91)-44-25382886, +(91)-9003031000

Jaigopal Garodia Government
Girls Higher Secondary School

T H Road, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: +(91)-44-27972592

Best Nursery & Primary School
Balaji Nagar, Ponneri, Chennai - 601204
Phone: +(91)-44-27973203, +(91)-9380635018


<< Back